Per què externalitzar els serveis?


La tendència avui en dia per a molts empresaris és externalitzar qualsevol funció de negoci que no està directament relacionada amb la generació d'ingressos. Però, què és l'externalització? En poques paraules, l'OUTSOURCING és la contractació a llarg termini de parts dels processos del negoci d'una empresa a un proveïdor de serveis externs reduïnt els costos de les funcions no essencials.

Per descomptat, la subcontractació no és un concepte nou. Per anys les empreses han externalitzat la seva publicitat legal, impressió i serveis d'informàtica perquè poguessin beneficiar de l'experiència professional sense un increment substancial de despeses generals.