INTEGRAL posa a la seva disposició un qualificat equip per garantir la seva tranquil.litat davant la complexa i canviant legislació laboral, facilitant als seus clients la gestió administrativa i estratègica en aquest àmbit.

Li facilitem el tràmit d'altes i baixes de treballadors, contractes de treball i pròrrogues per Sistema RED i Redtrabaj@.

Tramitem mensualment les nòmines, llistats comptables de costos per departaments, assegurances socials, contractes de treball, agenda de venciment de contractes, retencions d'IRPF, liquidacions i acomiadaments.

A més, en la nostra assistència laboral ens encarreguem de les Inspeccions de Treball, Seguretat Social, actes de conciliació (SMAC) i oposicions a actes i Inspeccions.

• Serveis d'assessoria laboral
• Confecció de nòmines i assegurances socials
• Confecció de documents de cotització (TC1, TC2 ...)
• Altes, baixes i variacions de treballadors
• Realització i presentació dels models 110, 111 i 190
• Contractes de treball: elaboració i assessorament sobre bonificacions
• Presentació de contractes laboral a l'INEM
• Representació davant magistratura i davant la inspecció de treball i de Seguretat Social
• Inspeccions de Treball i jutjats socials
• Gestió de Treballadors Autònoms
• Tramitació de baixes mèdiques i accidents de treball
• etc